Prosimy o dary z dłuższym terminem ważności, tj. produkty niepsujące się m. in.: mąkę, kaszę, ryż, makaron, sól,
cukier, słodycze itp. Gry, zabawki oraz książki mile widziane.
Zebrane dary prosimy dostarczyć do Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 15, II piętro;
tel. 32 476-35-66; 512 24 26 27 we wtorki i piątki w godz. 10:00 – 14:00. www.pck.jasnet.pl ;
e-mail: jastrzębie-zdroj@pck.org.pl
W innych terminach po uzgodnieniu z panią Kierownik Biura Urszulą Górską - tel. 512 24 26 27.
Dziękujemy za wszelką pomoc w tej charytatywnej akcji.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Piotr Kula
p.o. Prezesa Oddziału Rejonowego PCK
w Jastrzębiu-Zdroju
Koordynator akcji tel. 509 547 424
www.pck.jasnet.pl ; e-mail: jastrzebie-zdroj@pck.org.pl 
Ryszard Górski
Członek Zarządu Rejonowego PCK
Prezes Miejskiego Klubu HDK PCK
w Jastrzębiu-Zdroju
tel. 508 482 270; e-mail: montini@interia.pl

ŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK W KATOWICACH ODDZIAŁ REJONOWY PCK W JASTRZĘBIU-ZDROJU
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 15;  tel. 32 476 35 66;  kierownik biura p. Urszula Górska tel. 512 24 26 27
www.pck.jasnet.pl   |   e-mail:  jastrzebie-zdroj@pck.org.pl ; NIP 634-10-48-778 | KRS 0000 225587 | REGON 0070 2373 100 154
Biuro czynne: wtorek i piątek w godz. 10.00 – 14.00; Bank Millenium SA - 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887 | Tytułem: OR PCK JASTRZĘBIE